EB Ungdomsvenner

E.B.’s Ungdomsvenner er en upolitisk forening med det ene formål: At samle penge ind til børne- og ungdomsarbejdet i Engesvang Boldklub.

Ungdomsvennerne giver bl.a. tilskud til stævner og ture, så deltagerprisen kan holdes nede. Vores målsætning er at gøre det økonomisk muligt for alle børn i Engesvang, at være med.

Pengene til dette arbejde skaffes ved salg af medlemsskaber og diverse aktiviteter, som vi helt eller delvist står som arrangør af – f. eks. Hedefest, Bøllingsø Løbet og Juletræsfest.

Et bidrag til Ungdomsvennerne, er en støtte til det store frivillige arbejde, med børn og unge i Engesvang Boldklub. Et arbejde, der støtter byens børn og unge i et aktivt, sundt fællesskab.

Ungdomsvennernes vedtægter – læs her

Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen februar 2015:

Christian Thisted, formand – tlf: 51 59 96 28 – christianthisted.eggertsen@demd.com

Lone Hald, næstformand – tlf: 22 45 30 82 – lone.hald@scandichotels.com

Tina Laursen – tlf: 29 21 44 61 – tina_laursen@hotmail.com

Jesper Hougaard Sørensen – tlf. 28 71 04 32 – Jesperhoso@hotmail.com

Britta Aagaard Knudsen – tlf: 20 32 60 34 – brknu@ikast-brande.dk

Karin Kildelund, kasserer – tlf: 60 38 38 04 – karin61166525@gmail.com