EB Forretningsudvalg

Engesvang Boldklubs forretningsudvalg

EB’s FU består af:

Suppleant: Niels Henrik Jensen

Kasserer: Britta Kidmose britkidmose@gmail.com

Kontakt alle i forretningsudvalget fu@engesvangboldklub.dk

Forretningsudvalget er ifølge EB´s vedtægter klubbens ledelse. Herfra nedsættes udvalg som bl.a. varetager Hedefesten, bådelaug, klubtøj, minisport og andre ad.hoc opgaver

EB_Lederpris_modtagere

EB´s vedtægter