Bestyrelsen

Formand
Brian Paulmann 61 10 53 14 mail@brpa.dk
Næstformand, PR. ungdom, IT-ansvarlig
Mette Bonde Ørskov
20 93 88 94
mette@innovatio.dk
Sekretær, Admin. BadmintonPlayer, Kursusansvarlig
Niels Ulrik Vejle Hansen 53 38 95 66 minifarmer@gmail.com
Kasserer
Per Hønholt Christensen 20 95 58 26
ellaperc@gmail.com
Stævneansvarlig
eb-bad@live.dk
Senior- og lejebaneansvarlig
Niels Vinkler Lassen 30 11 50 32 lassen105@gmail.com