Generalforsamling ved Engesvang Vandværk

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Dato(er) - 30/03/2023
19:00 - 21:00

Lokation
Den gamle biograf

Kategori


Den årlige generalforsamling står for døren. Kom ned og hør, om året der er gået på dit lokale vandværk. Lad din indflydelse gøre sig gældende og få svar på alt det, du gerne vil vide om vandforsyningen i din by.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
  8. Eventuelt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen ved Engesvang Vandværk

http://www.engesvangvand.dk

p.s. Der vil være kaffe på kanden og rigeligt med kage.