Generalforsamling ved Engesvang Vandværk – OBS STED og TID ÆNDRET

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Dato(er) - 17/06/2021
20:00 - 21:30

Lokation
Den gamle biograf

Kategori


NYT NYT NYT

Generalforsamlingen er flyttet fra hallen til Kulturhuset, Den gamle Biograf, og tidspunktet er ændret til kl. 20 pga. EM fodblod i tv.

Så kan vi ikke trække den længere. Generalforsamling ved Engesvang Vandværk 2021 afholdes torsdag den 17. juni kl. 20 i Kulturhuset, Den gamle Biograf.

Kom ned og hør, om året der er gået på dit lokale vandværk. Lad din indflydelse gøre sig gældende og få svar på alt det, du gerne vil vide om vandforsyningen i din by. Vær opmærksom på at generalforsamlingen i år afholdes i hallen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
a. Forslag til ændring af vedtægter (fra bestyrelsen)
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 27. maj. Forslag sendes til mail@engesvangvand.dk

Med venlig hilsen

Bestyrelsen ved Engesvang Vandværk

Se mere på http://www.engesvangvand.dk

p.s. Der vil være kaffe på kanden og rigeligt med kage.