Kulturens Venner

Generalforsamling i Kulturens venner og Kulturhuset

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
Dato(er) - 20/03/2019
19:30 - 21:30

Lokation
Kulturhuset

Kategori


Generalforsamling for Kulturens venner og Kulturhuset ” Den gamle biograf”

Dagsorden for Kulturhusets generalforsamling, ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Årsberetning og regnskab
3. Indkomne forslag
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisorer
6. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen indgives skriftligt til bestyrelsen inden den 4.marts. Sendes til Poul Møller. pm@mail.dk

Efter generalforsamlingen i Kulturhusets bestyrelse er der generalforsamling i Kulturens Venner.

Dagsordenen er :
1.Valg af dirigent
2.Beretning fra formanden
3.Godkendelse af regnskab
4. Beslutning om anvendelse af overskud
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af revisorer og suppleant
9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen indgives skriftligt til Kulturens Venner inden den 4. marts. Sendes til Helga Knorr . helga.marie.knorr@gmail.com

Efter generalforsamlingerne er der gratis kaffe og brød.
Vi ses 🙂 Med venlig hilsen fra bestyrelserne