Generalforsamling i Foreningen JazzCafe Engesvang

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
Dato(er) - 18/03/2019
19:00 - 21:00

Lokation
Bøllingsø Bryghus

Kategori


Ordinær generalforsamling i foreningen JazzCafe Engesvang.

Generalforsamlingens dagsorden er
a. Valg af dirigent og godkendelse af dagsorden
b. Bestyrelsens beretning og planer for den nye sæson
c. Aflæggelse af revideret regnskab samt vedtagelse af kontingent og anvendelse af overskud
d. Valg af mindst 5 medlemmer til bestyrelse samt 2 suppleanter
e. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant
f. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før afholdelse af generalforsamlingen
g. Eventuelt

I forbindelse med generalforsamlingen håber den nuværende bestyrelse meget på at friske kræfter vil indtræde i bestyrelsen og påtage sig nogle af de opgaver, der er i forbindelse med foreningens drift.

Mange hilsner
Bestyrelsen for JazzCafe Engesvang

Jørn Andersen – formand
Gerda Sonnenborg – næstformand
Jes Sandermann – kasserer
Inga Christensen – sekretær
Betty Østergaard
Erik Kirkegaard
Torben Sørensen – musikansvarlige