Generalforsamling Engesvang Vandværk

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
Dato(er) - 28/03/2019
19:30 - 21:00

Lokation
Kulturhuset

Kategori


Som vanligt vil Vandværket byde på stegt flæsk kl. 18.30. Tilmelding til spisning senest fredag den 16. marts på tlf. 20634322.
Max. 80 til spisning og to pr. husstand.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Budget for det kommende år fremlægges.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Forslag om vedtægtsændring i forhold til indkaldelse til generalforsamling.
7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af intern revisor og suppleanter.
9. Eventuelt.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

http://www.engesvangvand.dk